Хеадстоне

Хеадстоне

Камен темељац је последњи камен који се поставља да доврши лук. Овај камен јединственог облика је инжењерско чудо које је кључно за подршку лука и одржавање његове снаге.
Симбол Кеистоне је одсутан у симболици Ложе, али се појављује у степенима капитула. Он фигурира у јоршком обреду масонских степена у слободном зидарству у расплету симболичке легенде о Хираму, градитељу кључног камена.

Хеадстоне