» симболизам » Алхемијски симболи » Алхемијски симболи у Шелу

Алхемијски симболи у Шелу

Алхемијски симболи у Шелу

Алхемичар Карл Вилхелм Шеле користио је сопствени код. Ово је Шелеов „кључ“ за значење симбола који се користе у његовом делу.